Materiāla apraksts

Kartītes ir sakārtotas failos pēc sekojošas klasifikācijas:

- Lapas dzīslojums,
- Lapas piestiprinājuma veids,
- Lapas sakārtojuma veids,
- Pumpuri,
- Vasa un saknes,
- Sīpols,
- Sakņu pārveidnes,
- Sakņu veidi.

Kopā: 29  kartītes 

Kartīšu izmērs: 7.5x11 cm

Šiet iespējams piekļūt bezmaksas priekšskatījumam(nepieciešama reģistrācija)

Kartītes var lietot gan kā vārdu krājuma paplašināšanas materiālu, gan kā palīgmateriālu klasificējošai lasīšanai.

Tās pamatā tiek lietotas, sasaistot ar Montesori puzlēm, bet noteikti būs lielisks palīglīdzeklis arī tad, ja šādu pužļu nav.

Materiāls  izmantojams mācību procesā ģimenē vai klasē. 
Aizliegts šo materiālu nododot trešajām personām, pārdot vai publicēt to citviet ar mērķi dalīties ar trešajām personām.

Zane Baltgaile

PPII "Pērļu māja" īpašniece, vadītāja. LMA (Latvijas Montesori asociācija) valdes priekšsēdētāja, LMF (Latvijas Montesori fonds) valdes locekle. AMI Montessori pedagogs