Pirmais videoseminārs: “Kokaugi - pagātnes liecinieki”


Semināra vadītāja: LU Bioloģijas fakultātes docente un pētniece Dr. biol. Iluta Dauškane


Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, vecāki un citi interesenti.


Mēs zinām to, ka jebkurš dzīvais organisms reaģē uz vidi, kurā tas atrodas. Tā ietekmē dzīvo organismu augšanu, attīstību un spēju vairoties. Kokaugi ir vieni no retajiem organismiem, kuri ir ilgdzīvojoši un spēj iekodēt šīs reakcijas, veidojot gadskārtas.


Kāpēc veidojas gadskārtas? Ko mēs tajās varam ieraudzīt? Kas bija pirmais cilvēks, kurš ieraudzīja gadskārtas un tajās iekodēto informāciju?


Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem būs iespējams uzzināt pirmajā lekcijā no divām, kuras būs veltītas kokiem. LU Bioloģijas fakultātes docentes un pētnieces Dr. biol. Ilutas Dauškanes stāstījums būs kā ceļojums laikā, noskaidrojot, kas bija pirmie augi uz mūsu planētas, kāpēc tie kļuva lieli un kā mēs varam lasīt koku stāstus no gadskārtām.


Seminārs ir paredzēts jebkuram interesentam, jo tā laikā būs gan stāstījums, gan kāda ideja un piemērs praktiskā darba veikšanai, kā arī iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Īpaši interesants un noderīgs tas būs skolotājiem un vecākiem. 


Semināra laikā ir paredzēts praktiskais darbs – lūgums sagatavot kāda koka ripu (derēs arī koka pagale, kurā ir redzamas gadskārtas) vai arī koka stumbra šķērsgriezuma fotogrāfiju.
Otrais videoseminārs: “Kā mācīties par augiem un pētīt kokus”


Semināra vadītāji:
AMI Montesori pedagogs Zane Baltgaile
LU Bioloģijas fakultātes docente un pētniece Dr. biol. Iluta Dauškane


Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, vecāki un citi interesenti.


Otrajā lekcijā pievērsīsimies jau specifiskākiem kokaugu jautājumiem. Tajā  AMI Montesori pedagogs Zane Baltgaile, pastāstīs par Montesori pedagoģiskās metodes attīstošajiem materiāliem.

Kā ar tiem iepazīstināt bērnus un kādas tālākās aktivitātes ir iespējams veikt vidē, izmantojot šos materiālus. Iluta palīdzēs ieviest zinātnisku skaidrību terminoloģijā, kuru lietojam attiecībā uz kokaugiem.


Ticam, ka pēc šiem semināriem, būs vairāk pirmsskolu un skolu, kurās šie un citi materiāli izraisīs lielāku interesi bērnos, un mums pašiem būs plašākas zināšanas!


Kontaktpersona: Sanda Reikmane, mob.tālr. 26311011


Videosemināru vada

Dr. biol. Iluta Dauškane

LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesore un pētniece

Zane Baltgaile

PPII "Pērļu māja" īpašniece, vadītāja. LMA (Latvijas Montesori asociācija) valdes priekšsēdētāja, LMF (Latvijas Montesori fonds) valdes locekle. AMI Montessori pedagogs