Platformas lietošanas noteikumi.

Sveicināti mūsu platformā “Skolotājiem Zelt!”!

“Skolotājiem Zelt!” ir izglītības resursu platforma, kas ar klātienes un tiešsaistes izglītības pasākumiem kā arī citiem informatīviem resursiem atbalsta jebkuru, kurš iesaistīts izglītībā vai bērnu aprūpē.

“Skolotājiem Zelt!” platformu (turpmāk – Platforma) nodrošina SIA "IRP Zelt", reģ. nr. 40203317273, juridiskā adrese Lambertu iela 34, Mārupe LV-2167. Neskaidrību risināšanā ar mums iespējams sazināties, izmantojot e-pastu: skolotajiemzelt@gmail.com. 

“Skolotājiem Zelt!” nav reģistrēta izglītības iestāde. 


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lūdzu, izlasiet lietošanas noteikumus, pirms uzsākat platformas izmantošanu. Jums ir nepieciešams piekrist lietošanas noteikumiem un iepazīties ar privātuma politiku. Ja Jūs nepiekrītat kādam no lietošanas noteikumiem, tad lūdzam Jūs neizmantot Platformu.

1.2. Lietošanas noteikumi ik pa laikam var tikt grozīti. Mēs Jūs informēsim par grozījumiem lietošanas noteikumos. Ja pēc lietošanas noteikumu grozījumiem Jūs turpināt izmantot Platformu, uzskatāms, ka Jūs piekrītat grozījumiem. 

2. Kā pieteikties kursiem?

2.1. Kursiem iespējams pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu “Skolotājiem Zelt!” mājaslapā, saskaņā ar tur norādīto reģistrēšanās kārtību. 

2.2. Lietotājam ir jānorāda patiesi dati par sevi - vārds, uzvārds, “Skolotājiem Zelt!” ir tiesības bez brīdinājuma dzēst lietotāju datus un profilus bez paskaidrojumiem, ja netiek ievēroti šie lietošanas noteikumi, vai tiek veiktas pretlikumīgas darbības. 

2.3. Lietotājs var reģistrēties arī ar citu portālu piekļuves rekvizītiem (piem., Instagram, Google, Facebook, u.c.), ja to nodrošina “Skolotājiem Zelt!”

2.4. Pēc pieteikuma anketas iesniegšanas Jums ir nepieciešams apmaksāt pakalpojumu tiešsaistē (izņemot attiecībā uz bezmaksas lekcijām), izmantojot maksājumu sistēmu Stripe, vai Paypal, vai izmantojot maksājumu platformu makecommerce.lv (Maksekeskus AS), veicot maksājumu Latvijas internetbankās Swedbank, SEB, Citadele vai Luminor. Nepieciešamības gadījumā, uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins. Apmaksājiet dalības maksu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Maksājuma uzdevumā norādiet rēķina numuru.

2.6. Norēķinu valūta vietnē ir eiro.

2.6. Pēc kursa apmaksas saņemsiet apstiprinājumu un Platformas piekļuvei nepieciešamo informāciju. 

2.7. Jums jāpievienojas Platformai, izmantojot lietotājvārdu (Jūsu e-pasts). Platformai iespējams pievienoties mājaslapā https://mans.skolotajiemzelt.lv, spiežot uz pogas “Ienākt”.

2.8. Detalizēta informācija par kursa cenu, norises laiku, saturu un kārtību ir pieejama katra kursa aprakstā. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šo informāciju pirms kursa izvēles. “Skolotājiem Zelt!” nav pienākuma sniegt atmaksu Lietotājam par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst Lietotāja subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par saturu bija savlaicīgi pieejama.  

3. Piedāvājums uzņēmumiem

3.1. Saskaņā ar atsevišķu vienošanos ir iespēja noorganizēt arī juridisku personu darbinieku tiešsaistes apmācības kādā no mūsu kursiem. Šādā gadījumā uzņēmumam ir jāpiesaka vismaz desmit dalībnieki. Katram lietotājam ir savs profils un uzņēmumam ir iespēja sekot līdzi darbinieku progresam.

3.2. Šāds gadījumos, ciktāl vienošanās ar uzņēmumu nenosaka pretēji, ir piemērojami šie lietošanas noteikumi. 

4. Kursu norise 

4.1. “Skolotājiem Zelt!” tiešsaistes lekciju kursi notiek gan tiešraidē, gan ierakstā (izņemot atsevišķus kursus, kur tas īpaši norādīts). Kursa dalībnieki saskaņā ar kursa noteikumiem saņem piekļuvi kursa lekciju video un papildmateriāliem Platformā. Lekciju video ir skatāmi jebkurā laikā un vietā. 

4.2. Lekcijas Jūsu lietotāja profilā ir pieejamas vienu mēnesi no kursa sākuma (ja nav norādīts cits piekļuves termiņš). 

4.3. Lekcijas netiek sūtītas e-pastā, un tās nav iespējams lejuplādēt no Platformas. Tomēr Jūs varat lejuplādēt lekciju prezentācijas un citus papildmateriālus, kā arī veikt savus lekciju pierakstus.

4.4. Kursa gaitā Jums ir iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam un saņemt atbildes. Tomēr, ņemot vērā kursu daudzveidību un iespējamo jautājumu daudzumu, mēs negarantējam, ka vienmēr saņemsiet atbildes uz jebkuriem Jūsu jautājumiem. 

4.5. “Skolotājiem Zelt!” ir tiesības atcelt, pārcelt vai izmainīt lekciju vai kursu norises kārtību neparedzētu situāciju gadījumos. Par izmaiņām “Skolotājiem Zelt!” Jūs nekavējoties informēs, nosūtot paziņojumu uz e-pastu.

5. Sertifikāta iegūšana par kursa apgūšanu

5.1. Atsevišķu kursu, kuros tas īpaši norādīts, noslēgumā Jums ir iespēja izpildīt noslēguma testu. Ja vismaz 70 % jautājumu ir atbildēti pareizi, automātiski saņemsiet elektronisku apliecinājumu par kursa apgūšanu, ja to paredz kursa noteikumi.

5.2. “Skolotājiem Zelt!” nav izglītības iestāde. Kursu apgūšana nesniedz iespēju saņemt kredītpunktus vai reģistrēt kursa maksu nodokļu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus par izglītību.

6. Intelektuālā īpašuma tiesības

6.1. Platformas saturs, tajā skaitā, grafika, redakcionālais un cita veida saturs, dati, formatējums, noformējumi, burtveidoli, grafiki, HTML, fotogrāfijas, mūzika, skaņas, attēli, programmatūra, videoklipi un cits saturs, kas Jums kā Lietotājam ir pieejams, izmantojot mūsu pakalpojumus, ir intelektuālā īpašuma objekts, ko aizsargā tiesību akti. 

6.2. Jūs nedrīkstat izmantot, tajā skaitā kopēt, pārveidot, atveidot, lejuplādēt, pārkonfigurēt u.tml. intelektuālā īpašuma objektu bez “Skolotājiem Zelt!” iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošana bez iepriekšējas atļaujas ir aizliegta (izņemot tiesību aktos atļauto lietojumu).

6.3. Iegūstot piekļuvi kursiem, Jums tiek piešķirtas tiesības vienu mēnesi no kursa sākuma izmantot Platformā pieejamo saturu izglītošanās nolūkos.

7. “Skolotājiem Zelt!” atbildības atruna

7.1. “Skolotājiem Zelt!” nodrošina piekļuvi saturam, ko veido lektori. Par lekciju saturu un lekcijās pausto viedokli atbild lektori. Tāpat lekciju laikā lektori var norādīt uz informācijas avotiem, kas pieejami trešo personu tīmekļa vietnēs. “Skolotājiem Zelt!” negarantē, ka šāds trešās puses saturs būs bez maksas vai ka tas Jums šķitīs pieņemams vai citādi piemērots. “Skolotājiem Zelt!” negarantē un neatbild, ka trešo personu tīmekļa vietnes ir bez ļaunatūras vai citiem piesārņotājiem, kas var kaitēt Jūsu datoram, mobilajai ierīcei vai jebkuram tajā esošam failam. “Skolotājiem Zelt!” nav atbildīgs par kaitējumu, kas saistīts ar Jūsu piekļuvi šādam trešo personu saturam vai tā izmantošanu vai nespēju tam piekļūt un izmantot.

7.2. “Skolotājiem Zelt!” nav atbildīgs par Platformas lietošanas ierobežojumiem vai šķēršļiem, kas radušies trešo personu dēļ, piemēram, interneta pieslēguma vai elektrības piegādes pārrāvuma dēļ, Jūsu izmantotās ierīces sabojāšanās gadījumā u.tml.

7.3. “Skolotājiem Zelt!” negarantē, ka Platforma darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. “Skolotājiem Zelt!” veiks saprātīgus pasākumus Platformā, lai šādas kļūdas un traucējumus novērstu pēc iespējas ātrāk.

7.4. “Skolotājiem Zelt!” nav atbildīgs par Platformas nesavietojamību ar Jūsu ierīcēm vai to programmatūru. Pirms pieteikšanās kursam pārliecinieties, vai Jūsu ierīce un tās izmantotā programma ir piemērota mūsu pakalpojumu izmantošanai. 

7.5. Uz pakalpojumiem nav attiecināmas atteikuma tiesības pēc tam, kad lietotājs ir saņēmis pakalpojumu, jo pakalpojums ir digitāls saturs, ko nav iespējams atgriezt atpakaļ. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Platformas pakalpojumu iegādi.

7.6 Ja lietotājs neievēro lietošanas noteikumus, lietotājam tiek pārtraukta pakalpojuma sniegšana un “Skolotājiem Zelt!” ir tiesības nekavējoties bez brīdinājuma pārtraukt piekļuvi pakalpojumam un/vai digitālajam saturam un neatmaksāt nevienu lietotāja samaksāto summu.

7.7 Gadījumos, ja tiek panākta vienošanās par maksājuma atgriešanu, atmaksājamā summa nevar būt lielāka par konkrētās lekcijas, mācību kursa vai cita Platformas satura iegādes summu.

8. Lietotāju drošība un tiesības

8.1. “Skolotājiem Zelt!” rūpējas, lai Jūsu lietotāja profils būtu drošs. Tomēr, ja konstatējat, ka Jūsu profilam ir notikusi nesankcionēta piekļuve, nekavējoties sazinieties ar mums: skolotajiemzelt@gmail.com. 

8.2. Lai uzzinātu par Jūsu datu drošību un apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku.

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Ja Jūs uzskatāt, ka esam snieguši lietošanas noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, lūdzam vispirms nosūtīt mums argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi  skolotajiemzelt@gmail.com. Mēs izskatīsim Jūsu pretenziju un sniegsim atbildi.

9.2. Ja Jūs nepiekrītat mūsu atbildei, Jūs varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai risinātu strīdu ārpustiesas kārtībā. Vairāk informācijas: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

9.3. Lietošanas noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu vai ārpustiesas kārtībā, tad strīdi ir risināmi Latvijas Republikas tiesās.